Proiecte/Projects

Coordonator proiecte internationale / International project coordinator

1990-2004 Structure, sedimentation and evolution of the northwestern continental margin of the Black Sea – collaboration with University of Hamburg and Institute of Geology and Geophysics, Bucharest Romanian Center of Marine Geology and Geoecology, University of Odessa

1992-1999 Integrated field work and tectonic modelling of the Romanian Carpathians and adjacent areas – collaboration with Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands)

1991-1994 Deep structure of Neo-European mountain belts – collaboration with the Geological Survey of Austria

1994-2000 EUROPROBE – PANCARDI – collaboration with 20 universities and research institutes from Europe

1996-2000 Transport processes and stress field in the collision-subduction zone of southern Europe (University of Karlshrue – Germany)

1996 Paleoshorelines on the Black Sea Shelf-Collaboration with State University of New York, Romanian Center of Marine Geology and Geoecology-Romania

1997-2002 COPERNICUS:Fluxes of greenhouse gases in the northwestern region of the Black Sea coastal zone: influence of the Danube river system. (RGD Netherland, MAFI- Ungaria,Univ.Odessa, IDROGEO – Italy)

1997-2007 Strong Earthquakes: A Challenge for Geosciences and Civil Engineering Univ. Karlsruhe, Univ. Potsdam, Technical Univ. Bucharest.

1997-2004 NEAR- Network for environmental assessment and remediation of aquatic ecosystem (Univ. Geneva. Akad. Mining and Metallurgy- Krakow)

1999-2000 Carpathian region seismic hazard: historical seismicity and neotectonics- NATO project (Illinois University)

2000-2002 The mechanism of formation of an arcuate mountain belt: the example of the East Carpations, in comparison with the Western Alps (Swiss National Science Foundation).

2001 CALIXTO – Seismic Tomography in the Vrancea Region,Romania (Swiss National Science Foundation )

2000 IGCP 430 – Mantle Dynamics Implication for Tethyan Hasard Mitigation (43 universities and institutions from 17 countries)

2000 ISES Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Science (University of Utrecht, Technical University of Delft, Free University of Amsterdam)

2002-2004 SFB 461, subproject A1 “Seismic Depth Sounding of the Vrancea-Subduction Zone”, University of Karlsruhe – University of Bucharest

2002-2007 SFB 461, subproject A2 “Stress field and geodinamics Establishment and validation of a consistent geodynamic model of the SE Carpathians; FE-modeling of the tectonic stress in the crust and the earthquake source area”

2003-2006 ASSEMBLAGE – Assessment of the Black Sea sedimentary system since the last Glacial Extreme. (IFREMER –France, Univ. Lyon, Univ. Hamburg, Inst. of Oceanology, Bulgarian Academy of Science, Univ. Oldenburg, Univ. Ancona – Italy, Andalusian Institute of Earth sciences, Granada, Spain, GEOECOMAR- Bucharest

2004-2009 ISES II Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Science (University of Utrecht, Technical University of Delft, Free University of Amsterdam) .CP 222 – Neogene tectonic evolution, neotectonics and modelling of the Western Black Sea.

2006- 2008 SNF – ESTROM : WASEDY – Water and Sediment Dynamics Affecting Nutrient Cycles and Greenhous Gas Emissions in the Danube Delta. (Univ. Geneva, GEOECOMAR).

2005- 2008 MEBE – Middle East Basins Evolution – Black Sea Basin (Univ.Paris VI, Univ.Free Amsterdam, Ukrainian Academy of Science, Istanbul Univ., Univ.of Moscow, Univ.of Sofia).

2009- 2011 ESF-EUROCORES: TOPO-Europe – 4-D Topography Evolution in Europe:Uplift, Subsidence and Sea Level Change. CRP Source – Sink Project – IP 7 The post Messinian evolution of the Black Sea – quantification of sediment transport, tectonics and sediment distribution.

Proiecte nationale / National research council projects

2007-2010 IDEI – CNCSIS Evolutia tectónica si sedimentara a zonei de vest a Marii Negre in timpul Miocenului (Post criza messiniana) – Cuaternarului in conexiune cu evolutia bazinului de foreland al Carpatilor (Bazinul Dacic).

2006-2009 CEEX Cercetari fundamentale privind incadrarea in clase de risc seismic a barajelor situate in Platforma Moesica. Abordare probabilista si determinista.

2006-2009 CEEX Studiul stabilităţii pantei continentale a Mării Neagre în zona acumulărilor de hidraţi de metan.

2006-2009 CEEX Evaluarea riscului de poluare aferent platformelor industriale din bazinul Râului Olt cu focalizare pe apele de suprafata, apele subterane si sedimente.

2005-2008 CEEX Corelarea seismicitatii crustale si a campului de stress asociat cu sistemele de falii active, element primar in evaluarea si reducerea riscului seismic in Romania.

2005-2007 Plan sectorial. Studiu vizând evaluarea potenţialului de hidrocarburi al principalelor bazine de sedimentare din România.

2005-2007 CEEX. Estimarea vulnerabilităţii resurselor de apă din Dobrogea de Sud datorită potenţialelor poluări accidentale din zona canalului Dunăre–Marea Neagră şi a stabilităţii taluzelor acestuia.

2004-2006 CERES Impactul structurii crustale preexistente si a caracteristicilor mecanice si tectono-termale ale litosferei asupra formarii si evolutiei bazinelor de sedimentare: studiul evolutiei Neogene a Bazinului Transilvaniei.

2004-2007 CERES Influenta factorilor globali (clima, tectonica, eustatism) asupra evolutiei bazinului Dacic (Neogen superior).

2004-2007 CERES Evaluarea parametrilor elasto-dinamici si vasco-elastici ai litosferei superioare in zone cu risc seismic ridicat pe aliniamentul Tulcea-zona Vrancea-Medias.

2004-2007 CERES Investigarea geofizica-geoecologica a sectorului litoral Sf. Gheorghe-Vadu, contract CERES

2004-2007 MENER Cercetari pentru evaluarea si monitorizarea sigurantei in exploatare a marilor baraje din Romania, din punctul de vedere al actiunii seismice.

2002-2005 MENER Investigarea GPS a zonei seismologice Vrancea in vederea elaborarii modelului geodinamic actual.

2002-2005 MENER Protectia litoralului romanesc impotriva eroziunii la sud de portul Constanta.

2002-2005 MENER Optimizarea programului de monitorizare si epurare a substantelor periculoase existente in apele de suprafata si subterane in Romania.

2002-2005 CERES Grant. Modele bidimensionale ale structurii atenuarii undelor seismice generate de cutremure grant.

2002-2005 CERES Modelul geodinamic al zonei seismic-active Vrancea elaborat pe baza masuratorilor satelitare GPS

2002-2004 CERES Stadiul final al decuplarii placilor litosferice – cauza a cutremurelor vrancene puternice.

2002-2004 CNCSIS Evolutia tectonica Tertiara a zonei externe a Carpatilor Orientali: modele tectonice evolutive integrate.

2001-2004 RELESIN Centrul de excelenta pentru geoecologia sistemelor marine, deltaice si fluviale.

2001-2004 RELESIN Protectia impotriva eroziunii litorale a zonei Sulina – Sf.Gheorghe prin imbunatatirea tehnologiei de mentinere a senalului navigabil la gura bratului Sulina.

Proiecte cu unitati economice/ Projects for the Industry

2013 Agentia Nucleara pentru Deseuri Radioactive Bucureti – Studiu privind conditiile geologice pentru depozitarea geologica realizat pe baza documentatiilor lucrarilor de prospectiune seismica si de explorare geologica executate pentru punerea in evidenta a rezervelor de gaze naturale din Platforma Est Europeana

2013 ANRM – Servicii de consultanta in geologie si geofizica pentru implementarea campaniei de informare privind gazele de sist.

2011 Univ.Pierre et Marie Curie Paris si Compania Total – Basin evolution from the Carpathian front to deep Black Sea in Romania.

2010 REPSOL – Geological evaluation of the hydrocarbon Potential of the NW shelf of the Black Sea (transition zone between Ukraine and Romania).

2010 Min. Economiei – Studiu de analiza si interpretare de date seismice si de carotaj pentru stabilirea unor zone potentiale de stocare a CO2.

2001-2005 Romgaz – Model structural al formatiunilor presalifere din Bazinul Transilvaniei pe baza analizei integrate a datelor geologice si geofizice.

2005 IAEA REPORT –Execution of two seismic lines with 30 km total length west of Cernavoda and Report concerning upgrading of geological, geophysical and seismic data. Defining and characterisation of seismic sources according to IAEA expert observations. University of Bucharest. pp.154.

2004 SNN. Seismotectonic of NPP Cernavoda Area (Around 300 km).

2004 SNN – Updating of geological, geophysical, seismotectonical, seismological and ground dynamics data taking into account supplimentary information in the aim of the final evaluation of the seismic hazard for NPP Cenavoda.

Comments are closed.