Scurta introducere/A brief introduction

Prof. dr. ing. geolog

     S-a născut la 13 februarie 1944 în oraşul Ploieşti, unde a efectuat şcoala primară şi liceul, iar în anul 1966 a absolvit Facultatea de Geologie Tehnică de la Institutul de Petrol Gaze şi Geologie (IPGG), din  Bucureşti.

În perioada 1966-1970 a lucrat la IGPSMS Bucureşti. După anul 1970 a început activitatea universitară, ocupând la început funcţia de asistent la Facultatea de Geologie de la IPGG Bucureşti, unde a condus lucrările practice de la disciplinele, Geologie Structurală, Geologia României, Geologie Generală, Stratigrafia şi practica de teren, iar din anul 1976 a predat şi cursul facultativ de Geologie Marină, care din anul 1988 a devenit obligatoriu.

În anul 1975 a efectuat o specializare de şase luni la Universitatea Paris VI. În anul 1978 a avansat pe poziţia de lector. În anul 1979 şi-a susţinut teza de doctorat cu tema “Studiul geologic al flişului cretacic din bazinul văii Trotuşului”, devenind doctor în geologie. Lucrarea a fost publicată şi premiată de Academia Română.

Din anul 1978 a predat cursul de Geologie Structurală şi Cartografie Geologică, iar din anul 1990 a predat cursurile de Analiza Structurală Regională, Evaluţia Bazinelor Sedimentare şi Analiza Bazinelor de Sedimentare, coordonând, totodată, şi lucrările practice şi proiectele de an.

Din anul 1990 a devenit conferentiar universitar şi tot din acel an, pentru calităţile sale profesionale şi manageriale deosebite, a fost ales decan al Facultăţii de Geologie şi Geofizică din cadrul Universitatii din Bucureşti, poziţie pe care a deţinut-o până în anul 2003.

In anul 1991 a fost numit director al Centrului de Cercetare „Tectonică şi Geologie Ambientală” de la Universitatea din Bucureşti.

În 1993 a obţinut titlul de profesor universitar la disciplinele de Geologie Structurală, Tectonica și Analiza Bazinelor de Sedimentare. În această calitate a organizat specializarea de Master pentru „Evaluarea bazinelor de sedimentare”, el însuşi predând cursurile de Dinamica bazinelor de sedimentare şi Stiluri structurale în explorarea de petrol.

A coordonat doctorate din anul 1992 şi până în anul 2012. Sub coordonarea sa au finalizat programele de doctorantură şi tezele de doctorat 21 de specialişti dintre care 5 cu dubla coordonare, Universitatea Bucureşti şi Vrije Universiteit Amsterdam. A fost referent oficial în numeroase comisii de doctorat la universităţi din străinătate (Univ. Hamburg, Univ. Paris VI, Univ. Delft, Univ. Utrecht, Univ. Brest).

Ca „visiting profesor” a conferenţiat la universitaţile din Karlsruhe, Freiburg, Hamburg, Ilinois – Chicago, Morges – Elveţia, Assiut – Egipt, Amsterdam, Utrecht, Paris VI, Brest.

În semn de recunoaştere a anvergurii sale ştiinţifice a fost ales/cooptat în numeroase organisme academice și asociaţii profesionale: Membru al Academiei Europea ( din anul 1995), Membru în consiliile de administraţie SALROM (1995 -1997), SN PETROM (1999 – 2001), GEOECOMAR (din anul 1997), Director al centrului de cercetare „Tectonică şi Geologie ambientală” al Universităţii din Bucureşti (din anul 1991), Membru în colectivul de redacţie al Revistei Minelor (1992-2004) şi Revistei Geoecomarina (1996-2006), Vice-preşedinte al Societăţii Geologice a României (1990-2000), Membru în Comitetul Naţional al Geologilor din România (din anul 1992), Membru al AAPG şi SEG, Membru de onoare al Societăţilor de Geofizică şi de Geografie, Membru în Steering Commitee al Bucharest Geoscience Forum (1994-2011).

În paralel cu activitatea didactică a desfăşurat şi o amplă activitate de cercetare, colaborând sau coordonând realizarea a numeroase studii, proiecte, programe internaţionale şi conferinţe, împreună cu specialişti români şi reprezentanţi ai universităţilor din mai multe ţări: Anglia, Rusia, Germania, Austria, Ungaria, America, Elveţia, Egipt, Belgia, Olanda, SUA, Franta, Ucraina şi altele.

A publicat ca prim autor, coautor sau colaborator, 4 carti  de specialitate, 5 volume în calitate de co-editor, articole ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale iar 6 articole au fost integrate în tratate de specialitate din alte ţări.

A participat, în calitate de coordonator, la peste 25 de proiecte de cercetare internaţională, dintre care menţionăm: „Structure, sedimentation and evolution of the northwestern continental margin of the Black-Sea”, colaborare cu Universitatea din Hamburg, Universitatea din Odesa şi Centrul Român de Geologie şi Geoecologie Marină din România, 1990-2004; programul „Integrated field work and tectonic modelling of Romanian Carpathias and adjacent areas”, colaborare cu Universitatea Vrije – Amsterdam 1992-1997; programul „Deep structure of Neo-European mountain belts”, colaborare cu Geological Survey of Austria, 1991-1994; programele „Europrobe – Pancardi (Structura şi evoluţia zonei Pannonia-Carpaţi-Dinarizi)”, colaborare cu cca 20 de universităţi şi institute de cercetare, 1994, 1998; „Transport processes and stress field in the collision-subduction zone of southern Europe”, colaborare cu Universitatea din Karlsruhe şi Petrom R.A, programul „Strong Earthquakes, A Challenge for Geosciences and civil Engineering”, colaborare cu Universitatea din Karlsruhe, Postdam şi Universitatea tehnica de construcţii Bucureşti, 1996-2000; „Fluxes and Greenhause Gases in the Northwestern Region of the Black Sea Coastal Zone, Influence on the Danube River Sistem, INCO – COPERNICUS”, program D cu RGD Olanda, MAFI-Ungaria, Univ.Odesa, IDROGEO-Italia, 1996-2002, “NEAR – Network for environmental assessment and remediation of aquatic ecosystem” (Univ. Geneva. Akad. Mining and Metallurgy- Krakow), 1997-2004; “IGCP 430 – Mantle Dynamics Implication for Tethyan Hasard Mitigation”  (43 universities and institutions from 17 countries), 2000-2004;“ISES Netherlands  Research Centre for Integrated Solid Earth Science” (University of Utrecht, Technical University of Delft, Free University of Amsterdam) ,2000-2011; “SFB 461, subproject A1 “Seismic Depth Sounding of the Vrancea – Subduction Zone”, University of Karlsruhe – University of Bucharest ,2002-2007;  “SFB 461, subproject A2 “Stress field and geodinamics Establishment and validation of a consistent geodynamic model of the SE Carpathians; FE-modeling of the tectonic stress in the crust and the earthquake source area”,2002-2007; “ASSEMBLAGE – Assessment of the Black Sea sedimentary system since the last Glacial Extreme” (IFREMER –France, Univ. Lyon, Univ. Hamburg, Inst. of Oceanology, Bulgarian Academy of Science, Univ. Oldenburg, Univ. Ancona – Italy, Andalusian Institute of Earth sciences, Granada, Spain, GEOECOMAR- Bucharest, 2003-2006; “ISES II Netherlands  Research Centre for Integrated Solid Earth Science” (University of Utrecht, Technical University of Delft, Free University of Amsterdam, CP 222 – Neogene tectonic evolution, neotectonics and modelling of the Western Black Sea”, 2004-2009; “SNF – ESTROM: WASEDY – Water and Sediment Dynamics Affecting Nutrient Cycles and Greenhous Gas Emissions in the Danube Delta”. (Univ. Geneva, GEOECOMAR) 2006-2008; “MEBE – Middle East Basins Evolution – Black Sea Basin” (Univ. Paris VI, Univ. Free Amsterdam, Ukrainian Academy of Science, Istanbul Univ., Univ. of Moscow, Univ. of Sofia), 2005-2008; “ESF-EUROCORES: TOPO-Europe – 4-D Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea Level Change”. CRP Source – Sink Project – IP 7 The post Messinian evolution of the Black Sea – quantification of sediment transport, tectonics and sediment distribution, 2009-2011

A coordonat peste 20 proiecte de cercetare din cadrul unor programe naţionale de cercetare cum ar fi: CERES, CEEX, MENER, RELANSIN, CNCSIS-IDEI, şi a condus numeroase proiecte cu parteneri din industrie: PETROM, ROMGAZ, CNE Cernavodă şi altele.

A participat la numeroase reuniuni internaţionale (simpozioane, congrese, workshopuri, conferințe) din cadrul AAPG, EGU, IGCP, TOPO-EUROPE, EURO-PROBE PANCARDI, ALCAPA, etc. De asemenea a participat la organizarea mai multor conferinţe, simpozioane şi workshopuri internaţionale şi naţionale la care a participat în calitate de key-speaker, chairman, autor al unor ghiduri de excursie şi leader de field-trip.

Prof. dr. ing. Corneliu Dinu, decanul Facultăţii de Geologie şi Geofizică de la Universitatea din Bucureşti (între anii 1990-2003), a fost o personalitate remarcabila a geologiei petrolului din țara noastră, din Europa şi din lume.

Acest text a fost realizat de doamna geolog ing. Aurelia Panaitescu

Comments are closed.